Outsourcing

6 powodów stosowania outsourcingu

 • Redukcja i lepsza kontrola kosztów bezpośrednich
 • Koncentracja na działalności podstawowej
 • Dostęp do najlepszych i najnowszych rozwiązań
 • Przeznaczenie uwolnionych zasobów do innych celów
 • Niedostępność zasobów wewnątrz firmy
 • Podział ryzyka z usługodawcą

 

Porównanie świadczenia usług księgowych przez firmę zewnętrzną i przez pracowników etatowych:

Firma zewnętrzna

 Pracownik

 • niskie koszty zarządzania kontraktem
 • wysokie koszty utrzymania (narzuty na wynagrodzenia)
 • wysokie kompetencje, duży obiektywizm w doborze metod
 • stosowanie metod najwygodniejszych dla siebie
 • brak kosztów podnoszenia kwalifikacji
 • konieczność ponoszenia kosztów stałej aktualizacji wiedzy (szkolenia)
 • zapewniona ciągłość pracy
 • przerwy urlopowe, zwolnienia lekarskie, rotacja
 • doświadczenie to suma doświadczeń zespołu
 • praktyka jednostkowa
 • doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych
 • kontakt z kontrolą raz na kilka lat lub rzadziej
 • gwarancja bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • możliwość utraty pracownika wraz z ważnymi informacjami