Pozostałe usługi

W zakresie pozostałych usług jakie nasze biuro i kancelaria ofertuje, można m.in. znaleźć:

  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie planów przekształcenia, łączenia i podziału spółek,
  • wyceny spółek,
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
  • sprawozdania i raporty finansowe,
  • nadzór księgowy.

 

Przykładowo w zakresie usługi nadzoru księgowego prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.
Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

  • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa)
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
  • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo - księgowych