Zasady współpracy

  • GWARANCJA RZETELNOŚCI – jest ona podstawą wzajemnej współpracy. Klient ogranicza swoje czynności księgowe jedynie do rzetelnego skompletowania dokumentów mogąc tym samym skoncentrować się na przedmiocie swojej działalności. Na życzenie Klienta zapewniamy odbiór dokumentów w jego siedzibie.

  • GWARANCJA SATYSFAKCJI – zapewniamy możliwie najwyższy poziom zadowolenia ze wzajemnej współpracy. Pracownicy angażując się w działania Klienta oprócz obsługi księgowej, służą również bieżącą konsultacją telefoniczną.

  • GWARANCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ – biuro rachunkowe jest zobligowane do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC dotyczącej prowadzonej działalności, co zabezpiecza Klientów. Ponadto corocznie podejmujemy decyzję o podpisaniu dodatkowe, zwyżkowej polisy ubezpieczeniowej OC, która dla naszych Klientów jest dodatkowym zabezpieczeniem.

  • GWARANCJA ZACHOWANIA POUFNOŚCI/WZAJEMNEGO ZAUFANIA – w ramach umów podpisanych z Klientami zapewniamy zachowanie poufności. Oprócz zabezpieczenia jakim są zaufani pracownicy posiadamy niezbędną infrastrukturę, zapewniającą bezpieczeństwo, tj.: zabezpieczenia sieci komputerowej, system alarmowy.

  • GWARANCJA KONTAKTU Z URZĘDAMI – proponujemy reprezentowanie podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie objętym niniejszą ofertą (na podstawie pełnomocnictwa), jak również prowadzenie korespondencji urzędowej.

  • GWARANCJA OPTYMALIZACJI – rozumianej zarówno pod względem rozwiązań z zakresu podatków, jak również propozycji związanych z usprawnieniami wewnątrzzakładowymi mogącymi się przełożyć bezpośrednio na redukcję kosztów operacyjnych.