Polski English

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie. Zakres usług jest zdefiniowany jak poniżej:

Administracja kadrowa:

 • prowadzenie akt osobowych pracowniczych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i spraw pracowniczych
 • definiowanie zakresu obowiązków pracowniczych
 • ewidencja czasu pracy - prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności
 • ewidencja obowiązkowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności
 • obliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
 • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur pracowniczych (w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej/Kierownika Jednostki)
 • definiowanie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie pracodawcy

Administracja płacowa:

 • przygotowanie listy wynagrodzeń
 • sporządzanie i dystrybucja deklaracji PIT
 • przygotowanie bieżących rozliczeń, deklaracji oraz zgłoszeń do ZUS
 • prowadzenie i rozliczeń PFRON związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia

Oferta może zostać rozszerzona na usługi dodatkowe, istotne z punktu widzenia potrzeb organizacji Klienta, takie jak:

 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • doradztwo przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

Kalkulator Kadrowo-Płacowy - wyceń koszt usługi / Ceny do negocjacji

Nasi
Partnerzy

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."