Polski English

Usługi audytu biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest stosownie do postanowień:

  1. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
  2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn.zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania przez nas wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Co do zasady prace związane z badaniem sprawozdania finansowego dzieli się na następujące etapy.

Badanie wstępne, które przeprowadzane jest zwykle w ostatnim kwartale roku obrotowego ma na celu:

  • zapoznanie się z systemem rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz ogólną specyfiką działalności jednostki,
  • zasygnalizowanie ewentualnych korekt w celu poprawnego zamknięcia roku przez jednostkę,
  • określenie zakresu badania zasadniczego.

W sytuacji podpisania umowy po upływie ostatniego kwartału roku obrotowego czynności badania wstępnego stanowią element badania zasadniczego.

Badanie zasadnicze zostanie przeprowadzone po przekazaniu sprawozdania finansowego do badania.

Badanie obejmuje sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania finansowego.

Zespół audytorski współpracujący z Państwem składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej ilości asystentów. W miarę potrzeb w realizację usługi audytu zaangażowani są specjaliści z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i podatków.

W wyniku badania sprawozdania finansowego otrzymacie Państwo:

  • sprawozdanie z badania zawierające opinię sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach i Krajowymi Standardami Badania,
  • list do Zarządu sporządzany w przypadkach koniecznych, którego celem jest konstruktywne i niezależne podsumowanie znaczących zagadnień, które zwróciły naszą uwagę podczas badania i przedstawienie poprawy efektywności działania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów z kapitałem zagranicznym oferujemy dostarczenie w/w dokumentów w wersji angielskiej lub niemieckiej.

Dokładamy wszelkich starań, aby badanie sprawozdania finansowego nie ograniczało się wyłącznie do spełnienia ustawowego obowiązku, lecz przynosiło wymierne korzyści.

Potrzebujesz Audytu ? Wyślij zapytanie !

Nasi
Partnerzy

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."