Polski English

Polski ład - samochód służbowy w celach prywatnych

pt., 12/10/2021 - 07:16 -- Gwarant

Od nowego roku pracownik zapłaci wyższy podatek za używanie samochodu służbowego

 

Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wartość pieniężna tego świadczenia od 2022 r. będzie ustalana w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów:

  • o mocy silnika do 60 kW,
  • stanowiących pojazd elektryczny wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
  • stanowiących pojazd napędzany wodorem wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Porównanie 2021/2022

2021

2022

Wysokość przychodu

Pojemność samochodu

Moc silnika

 

elektryczny lub napędzany wodorem

250 zł

do 1600 cm3

do 60 kW

250 zł

powyżej 1600 cm3

powyżej 60 kW

400 zł

Zmiana ta spowoduje, że w przypadku większości pracowników przychód ustalany będzie od wyższej kwoty ryczałtu (400 zł zamiast dotychczasowych 250 zł), gdyż moc silnika do 60 kW posiada obecnie mało aut używanych w przedsiębiorstwach.

Wskazówka

Aby ustalić, ile koni mechanicznych będzie mógł mieć pojazd, aby skorzystać z niższego ryczałtu, należy pomnożyć 60 kW przez współczynnik 1,36, wskutek czego otrzymujemy ok. 82 koni mechanicznych.

 Jeżeli:

  • samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca wartość świadczenia za każdy dzień ustala się w wysokości 1/30 kwoty przychodu,
  • świadczenie przysługujące pracownikowi będzie częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy ustaloną wartością przychodów a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Ważne!

Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 11.09.2020 r., DD3.8201.1.2020). 

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.

 Stan prawny aktualny na dzień 3.12.2021 r.

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."