Contact us

Contact us

  Contact details
  GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Spółka z o.o. Sp. k.

  NIP 547-214-91-89, REGON: 243463200
  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000494617

  GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
  Sp. z o.o.

  NIP: 547-214-54-87, REGON: 243157147
  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000447821
  Kapitał zakładowy: 17.000,00 zł

  KANCELARIA BIEGŁEGO
  REWIDENTA GWARANT Sp. z o.o.

  NIP: 547-210-30-17, REGON: 241121330
  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000323635
  Kapitał zakładowy: 40.000,00 zł