Rejestracja i rozliczenia podmiotów zagranicznych

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczać polski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, pomagamy to robić.

Obowiązkowa rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczać polski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, na przykład :

 • przedsiębiorca zagraniczny ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, z którego to miejsca świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Polski
 • przedsiębiorca zagraniczny nie ustanowił w Polsce stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, ale dokonuje w Polsce dostaw towarów, lub świadczy usługi, dla których to on, a nie nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT na terytorium Polski (czyli wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia – reverse charge).

Dobrowolna rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na potrzeby VAT w Polsce, może zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jeśli będzie to dla niego korzystne ekonomicznie, na przykład:

 • przedsiębiorca zagraniczny nabywa towary na terytorium Polski
  i sprzedaje je na terytorium Polski innym podatnikom – przedsiębiorca zagraniczny dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  z terytorium Polski;
 • przedsiębiorca zagraniczny dokonuje eksportu towarów z terytorium Polski

Zazwyczaj dobrowolna rejestracja wynika z możliwości uzyskiwania zwrotu polskiego podatku vat na takich samych zasadach, na jakich zwrot ten przysługuje firmom polskim.

Dokumenty wymagane

 • Kopia umowy spółki + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju zarejestrowania + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Kopia zaświadczenia wydanego przez władze podatkowe kraju prowadzenia działalności potwierdzający zarejestrowanie dla potrzeb VAT w tym kraju + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Oryginał umowy rachunku bankowego z bankiem w Polsce lub oryginał zaświadczenia banku w Polsce o otwarciu rachunku bankowego
 • Umowa z biurem rachunkowym
 • Dokładny opis działalności spółki w Polsce uzasadniający potrzebę rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce
 • Pełnomocnictwo
 • Opłata skarbowa 170 PLN
 • Formularz VAT-R
 • Formularz NIP-2

Zobacz również

Zobacz wszystkie
Inne usługi
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania – napisz do nas, a my pomożemy Ci z rozwiązaniem każdego problemu.