Obsługa kadrowo-płacowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie.

Administracja kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowniczych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i spraw pracowniczych
 • definiowanie zakresu obowiązków pracowniczych
 • ewidencja czasu pracy – prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności
 • obliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
 • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur pracowniczych (w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej/Kierownika Jednostki)
 • definiowanie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie pracodawcy

Administracja płacowa

 • przygotowanie listy wynagrodzeń
 • sporządzanie i dystrybucja deklaracji PIT
 • przygotowanie bieżących rozliczeń, deklaracji oraz zgłoszeń do ZUS
 • prowadzenie i rozliczeń PFRON związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia

Usługi dodatkowe

 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • doradztwo przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kalkulator usług kadrowo-placowych

Możesz w łatwy sposób rozliczyć wartość usługi za pomocą naszego narzędzia – kalkulatora usług kadrowo-placowych.

Zobacz również

Zobacz wszystkie
Inne usługi
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania – napisz do nas, a my pomożemy Ci z rozwiązaniem każdego problemu.