Polski English

Obsługa księgowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie. 

Zakres usług jest zdefiniowany jak poniżej:

 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych/podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie plików JPK VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Narodowy Bank Polski
 • sporządzenie raportów i analiz dotyczących wyników bieżącej działalności (w tym zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd/Kierownika Jednostki)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Oferta może zostać rozszerzona na usługi dodatkowe, istotne z punktu widzenia potrzeb organizacji Klienta, takie jak:

 • opracowanie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont (dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe)
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej / Kierownika Jednostki),
 • reprezentowanie interesów Klienta podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie objętym niniejszą ofertą (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.

Oferujemy Klientom bezpłatne użytkowanie aplikacji iFaktury24 umożliwiające szybkie szybkie i bezpieczne wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów sprzedażowych do biura. Korzyści płynące z zastosowania tego rozwiązania:

 • ponadprzeciętna ergonomia pracy;
 • nowoczesny interfejs użytkownika;
 • szybkie wystawianie dokumentów handlowych;
 • dostęp 24 h/dobę z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową.

Oferujemy Klientom bezpłatne narzędzie informatyczne pn. Pulpit Klienta. Jest to responsywna aplikacja dostępna przez przeglądarkę www. Służy do przesyłania faktur kosztowych i przychodowych do biura rachunkowego. Korzystając z Pulpitu, Klient ma łatwy dostęp do informacji z faktur, może w szybki i łatwy sposób komunikować się z biurem, a także ma wgląd w swoje rozliczenia i deklaracje.

Kalkulator księgowy - wyceń koszt usługi / Ceny do negocjacji

Nasi
Partnerzy

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."